2nd Ave, Pontiac Michigan

82 מ"ר מרווחים עם 3 חדרי שינה + 1 אמבטיות ושירותים בתוספת שתי חניות מקורות.

מחיר ההשקעה- $89,000

שכירות מתקבלת- $850

סכום ההשקעה$89,000
הכנסה חודשית ברוטו$850
תשלום חודשי לחברת ניהול$85
תשלום ארנונה וביטוח מוערך חודשי$85
הכנסה חודשית נטו (ללא הוצאות שוטפות)$680
הכנסה שנתית נטו$8,160
תשואה שנתית נטו לההשקעה9.1%

לקביעת פגישה עם יאיר פילוסוף להתייעצות או רכישה, השאירו פרטים בטופס או התקשרו כבר עכשיו: 054-2056195/050-8788914