Maravilla Ave, Fort Myers. FL

מהיום ניתן גם להשקיע בפחות

הזדמנות השקעה בנכס בעל פוטנציאל השבחה והכנסה גבוה.

וכל זאת רק בהשקעה מינימלית של $55,000.

הנכס כיום מניב אחוז תשואה של 8.04%, וצפוי להכניס עד 9% בסוף השנה.

וכל זאת מדובר בתשואה נטו.

לכם המשקיעים יש את ההזדמנות להשקיע בנכס מניב וכל זאת על ידי ניהול של חברת ניהול מקומית אשר בבעלות היזמים- יאיר ושמואל פילוסוף מנדל״ן FL.

שאלו אותנו עוד היום והבטיחו את מקומכם איתנו.

סכום ההשקעה$55,000
תשואה שנתית נטו לההשקעה8.04%
מספר יחידות דיור21
הוצאות שנתיות קבועות$132,946
הכנסה שנתית $230,280
מחיר הנכס$1,210,000

לקביעת פגישה עם יאיר פילוסוף להתייעצות או רכישה, השאירו פרטים בטופס או התקשרו כבר עכשיו: 054-2056195/050-8788914