Heussner Ave Warren Michigan

94 מ"ר מרווחים עם 3 חדרי שינה + 1 אמבטיה ושירותים.    

מחיר ההשקעה- $75,000

שכירות מתקבלת- $700

סכום ההשקעה$75,000
הכנסה חודשית ברוטו$700
תשלום חודשי לחברת ניהול$70
תשלום ארנונה וביטוח מוערך חודשי$121
הכנסה חודשית נטו (ללא הוצאות שוטפות)$509
הכנסה שנתית נטו$6,110
תשואה שנתית נטו לההשקעה8.15%

לקביעת פגישה עם יאיר פילוסוף להתייעצות או רכישה, השאירו פרטים בטופס או התקשרו כבר עכשיו: 054-2056195/050-8788914